Kel jalg tümpsähäs, tuu kiil nilpsahas.

Setomaa sünnüpäiv Obinitsah

09.10.2016 13:00

Kell 13.00 kogonõminõ Setomaa sünnüpääväle Seto Seldsimajja - kõnõlõmisõ', poon´atamisõ', tiidmisi edesiandmisõ' ja lauluõ ja lavva' ja tandso' ja pillimängo'. Ku tulõt sis tuu', ku läät sis vii'!
Kõnõlgõ' umah keeleh, unõhtagu-ui ummi rõivit, kiitke' ummi hüvvi süüke!