Ku jämme rõivas om säläh, sis olõ-õi alastõ, ja ku aganane leib om kõtuh, sis olõ-õi söömäldä.

ÜLIKUUL RATTIL 2016: LUHAMAA NULGA KÜLAD, PÜHAKOJAD JA MUUD VAATAMISVÄÄRSUSED

09.10.2016 10:15

Luhamaa nulgah

SA Seto Instituut kutsub kõiki setosid ja Setomaa sõpru tuttavaks saama Luhamaa nulgaga.

9. oktoober: ÜLIKUUL RATTIL 2016: LUHAMAA NULGA KÜLAD, PÜHAKOJAD JA MUUD VAATAMISVÄÄRSUSED

Kogunemine Vastseliina bussijaamas kl 10.15, lõpp sealsamas u kl 16

• Bussiekskursioonil jagavad oma teadmisi ajaloost, kombestikust, loodusest ja usuelust Setomaa ülemsootska Aarne Leima, isa Peeter, Arvis Kiristaja, Ahto Raudoja ja kõik, kes soovivad.
Selga-jalga ilmale kohased riided, kaasa väike moonakott.

• Osavõtt palun registreerida: info@setoinstituut.ee või tel 5294 033 (Helen Külvik) Osavõtutasu 5 eurot.

Vaata kuulutust

Helen Külvik, SA Seto instituut

Seto kultuuri nätäl. KAVA