Haljast lõigata-ai kats kõrd.

Seto kultuuri nädäli avaminõ

03.10.2016 08:30

Verska Gümnaasiumih

IISPÄIV, 3. oktoobri kell 8.30 Seto kultuuri nädäli avaminõ  Verska Gümnaasiumih.
Setomaa ülembsootska ja nuursootska avasõ’seto kultuuri nädäli ja andva’tiidä’ Peko käsu, kuis seto nädälil tulõ olla’.

Seto kultuuri nätäl. KAVA