Asja tulõ ao pääle vaja, anku-ui asja ilma kätte.

Folklooriõtak seto tandsorühmäga Lustiline

04.10.2016 20:00

Verska Sanatooriumi Lahe kohvikuh

TÕÕSÕPÄIV,4. oktoobri kell 20.00 Verska Sanatooriumi Lahe kohvikuh
Folklooriõtak seto tandsorühmäga Lustiline
Folklooriõdagit Verska Sanatooriumi Lahe kohvikuh peetäs jo aastakkõ. Folklooriõdagil näüdätäs Setomaa külälisileja ummilõ Setomaa tandsorühmi, leeloparkõ, pillimiihi.
Tulõ’ kae’ perrä, kuis Lustilinõ lust!

Seto kultuuri nätäl. KAVA