Inemisõl vaja olla' kimmäp ku kivi.

Kuldatsäuga ja Verska Naisi avatu kooripruuv, laulu- ja tandsoõtak

05.09.2016 19:00

Verska Kultuurikeskusõh

KOLMAPÄIV, 5. oktoobri kell 19.00 Verska Kultuurikeskusõh
Kuldatsäuga ja Verska Naisi avatu kooripruuv, laulu- ja tandsoõtak
Tulgõ’ üteh ilotama ja praasnikku pidämä!

Seto kultuuri nätäl. KAVA