Vanamiis kõnõlõs, mis ta tekk, nuur, mis tegemä nakkas.

Kesoneni Helena monolavastus „Joonistatud“

06.10.2016 13:00

Verska Gümnaasiumih

NELÄPÄIV, 6. oktoobri kell 13.00 Verska Gümnaasiumih (koolilatsilõ)
Kesoneni Helena monolavastus „Joonistatud“ (TÜVKA)
Monolavastus "Joonistatud" kõnõlõs Helena vanaimäst Heljust, kiä viil 84-aastagatsõlt pidä Võromaa-Setomaa piiril 3 kitsõ, 2 kassi ja hooltsõs vanaesä iist.
Autor: Kesoneni Helena
Laval: Kesoneni Helena
Lavastus om nii eesti ku ka seto keeleh!

Seto kultuuri nätäl. KAVA