Mis kergehe tulõ, tuu kergehe lätt.

Kesoneni Helena monolavastus „Joonistatud“

06.10.2016 19:00

Verska Kultuurikeskusõ suurõh saalih

NELÄPÄIV, 6. oktoobri Kell 19.00 Verska Kultuurikeskusõ suurõh saalih
Kesoneni Helena monolavastus „Joonistatud“ (TÜVKA)
Monolavastus "Joonistatud" kõnõlõs Helena vanaimäst Heljust, kiä viil 84-aastagatsõlt pidä Võromaa-Setomaa piiril 3 kitsõ, 2 kassi ja hooltsõs vanaesä iist.
Autor: Kesoneni Helena
Laval: Kesoneni Helena
Lavastus om nii eesti ku ka seto keeleh!

Õdagudsõ etendüse pilet om 3€

Seto kultuuri nätäl. KAVA