Kui põrst pakutas, sis olgu kott valmis.

Muuseumi avatu ümärlaud

07.10.2016 13:00

Seto Tsäimajah

RIIDI,7. oktoobri kell 13.00 – 17.00 Seto Tsäimajah
Muuseumi avatu ümärlaud
Muuseumi visioonipääväl kaardistadas Setomaa muuseumi’ ja arotadas Seto Talomuuseumi tulõvikku ja mõlgutadas, kuis edesi toimõtada’. Arõngupääväl tekkünü mõttõ’ saava’ alosõst vahtsõ arõngukava tegemisel.
Visioonipäivä vidävä’ arõndusnõustaja’ Teravik OÜ-st www.teravik.ee
Tulõ’ üteh mõtlõma ja umma arvamust avaldama! Anna’ ette tiidä’ liis@setomuuseum.ee

Seto kultuuri nätäl. KAVA