Inne väsüs andja ku' küssüi.

Sõirakiitminõ

08.10.2016

Obinitsa Seto Seldsimajah

PUULPÜHÄ, 8. oktoobri
Sõirakiitminõ Seto Seltsimajah
Keedetäs Obinitsa Seto Seldsimajah Setomaa sünnüpäävä ülelavva suurut sõira. Tulgõ' kampa!

Seto kultuuri nätäl. KAVA