Lõun üte peräst lätt niisama vällä kui ütsä peräst

Kuldatsäuga ja Verska Naisi avatu kooripruuv

05.10.2016 19:00

Verska Kultuurikeskusõh

KOLMAPÄIV, 5. oktoobri
Kuldatsäuga ja Verska Naisi avatu kooripruuv, laulu- ja tandsoõtak
Kell 19.00 Verska Kultuurikeskusõh
Tulgõ’ üteh ilotama ja praasnikku pidämä!