Ull kitt õks orja tüüd, laisk kitt latsõ tüüd.

Laulami ütehkuuh Helmidsega

05.10.2016 19:00

Inara Vanavalgõ Kohvitarõh

KOLMAPÄIV, 5. oktoobri õdagu laulami ütehkuuh Helmidsega kellä 19-st pääle Inara Vanavalgõ Kohvitarõh.
Rahvast om sääl naarutamah ka Karisilla Külätiatri.
Nätä', kaia' ja uuri' saat käsitüünäütüst.
Kõik om massulda'.
Tulõ' kaema, üteh tegemä ja rõõmsa olõma!