Kõikõ ilma saa-ai kõrraga üska haarata'.

Jututarõn VÕRO KEELE IT-LAHENDUSÕQ

08.12.2016 17:00

Tartu, TÜ Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskus

 Jututarõn neläpäävä, 8. joulukuul kell 17 Jakobi 2-125 VÕRO KEELE IT-LAHENDUSÕQ
* Kaemiq üteh, koh ja kuis saa Internetih võro kiilt oppiq, lukõq, kullõldaq.
* Määntseq ummaq uudisõq ja värskimbäq lahendusõq võro keeleteknoloogiah?
* Kaemiq vahtsõt võro keele opmisõ programmi Opiq võro kiilt!/Oahpa!.
* Proovimiq maailma edimäst võro keele kõnõlõmissüntesaatrit.
* Kaemiq, miä um vahtsõt võro veebisõnaraamadu man.
Kõnõlõsõq Jüvä Sullõv ja Männamaa Kaur.

Kõik huvilidsõq ommaq oodõduq!

* * * * *
Jututares neljapäeval, 8. detsembril kell 17 Jakobi 2-103 VÕRU KEELE IT-LAHENDUSED
Sulev Iva ja Kaur Männamaa

* Kus ja kuidas saab Internetis võru keelt õppida, lugeda ja kuulata?
* Millised on võru keeletehnoloogia uudised ja värskeimad lahendused?
* Tutvustame uut võru keele õppimise programmi Opiq võro kiilt!/Oahpa!.
* Proovime maailma esimest võru keele kõnesüntesaatorit.
* Vaatame, mida uut on võru veebisõnaraamatus.

Kõik huvilised on oodatud!

Jututarõ toimumist toetab Vana Võrumaa kultuuriprogramm 2014–2017 (Rahvakultuuri Keskus)

Lisainfo:
Eva Saar, TÜ Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskus
Tel 737 5422, eva.saar@ut.ee