Kia kuri elleh, tuu kuri kooldeh, mürü mulda minneh

Talsipühi Obinitsas

07.01.2017 18:00

Seto seltsimajas

Obinitsah Seto Seltsimajah om 7. jaanuari õdagu kellä 18.00 talsipühi ilo pidäminõ. Katami ütitselt lavvakõsõ, kulatami ja ilotami.