Sant pand ütsindä koti kaala, ütsägeske kiso ei maaha.

Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse ristimise püha

06.01.2017 10:00

Luhamaa kirik

6.jaanuaril kell 10 Luhamaa kirikus Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse ristimise ehk Jumalailmumise püha.

Suur Veepühitsus

Viiristmine