Küüsüjä väsü-üi ar', andja väsüs ar'.

Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse ristimise püha

07.01.2017 10:00

Miikse kirik

 7.jaanuaril kell 10 Miikse kirikus Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse ristimise e Jumalailmumise püha.

Suur Veepühitsus.

Viiristmine