Küsü käüjalt, ärä küsügü vanalt ei aho pääl istjalt.

Jüripäev Värskas

06.05.2017

Värska

Jüripäiv algab teenistusega Värska kirikus.

Kirmas leelokooridega kiigeplatsil.