Küll küüdse' küünüse ja hamba haarusõ', kost vähägi võimalik.

Jüripäev Värskas

06.05.2017

Värska

Jüripäiv algab teenistusega Värska kirikus.

Kirmas leelokooridega kiigeplatsil.