Jovva-ai kõvaga maelda, virgaga joosta õi rikkaga üts häste ellä'.

Jüripäev Värskas

06.05.2017

Värska

Jüripäiv algab teenistusega Värska kirikus.

Kirmas leelokooridega kiigeplatsil.