Hüäh om rassõ ellä', a hüä avvo om hüä kanda'.

Suure Reede teenistus

14.04.2017 09:00

Miikse kirik

 14. aprillil kell 9 Miikse kirikus

SUUR REEDE meie Issanda Jeesuse Kristuse päästvate kannatuste mälestus

Jumateenistus