Ku tahat kõttu täüs süvvä', siss saa-ai' putru halõstada'.

Ristija Johannese sündimise püha õhtuteenistus

06.07.2017 17:00

Miikse kirik

6. juulil kell 17 Miikse kirikus jumalteenistus

Püha, aulise ja kuulsa prohveti, Eelkäija ja Ristija Johannese sündimise püha õhtuteenistus