Vaiv ommõ vanast saia, vanal ommõ hüä ella.

Ristija Johannese sündimise püha teenistus

07.07.2017 08:30

Miikse kirik

7. juulil kell 8.30 Miikse kirikus jumalateenistus

Püha, aulise ja kuulsa prohveti, Eelkäija ja Ristija Johannese sündimise püha (templipüha) väike veepühitsus

Jaanipäiv