Võõra hobõsõ säläst õks maaha tõugatas.

Viimse kohtu pühapäeva teenistus

19.02.2017 09:00

Obinitsa kirik

19. veebruaril kell 9 Obinitsa kirikus teenistus

Viimse kohtu pühapäev