Küüsüjä väsü-üi ar', andja väsüs ar'.

Kristuse ülestõusmise püha teenistus

15.04.2017 00:00

Obinitsa kirik

15. aprillil kell 24 Obinitsa kirikus teenistus

Kristuse ülestõusmise püha (Paasa)