Süämel olko uha' pääl.

Kolmainupüha teenistus

04.06.2017 09:00

Obinitsa kirik

4. juunil kell 9 Obinitsa kirikus teenistus

Kolmnainupüha, 1. nelipüha