Hüäh om rassõ ellä', a hüä avvo om hüä kanda'.

Teenistus

18.08.2017

Obinitsa kirik

18. augustil kell 17 Obinitsa kirikus õhtuteenistus