Jumala iist saa'ai ar saisada'.

Issandamuutmise püha teenistus

19.08.2017

Obinitsa kirik

19. august kell 9 Obinitsa kirikus teenistus Issandamuutmise püha (Paasapäev)