Saa-ai pätse päühtsehe, ku tüüd taha-ai tetä'.

Seto Käsitüü Kogo üldkoosolek

23.03.2017 17:00

Obinitsa külakeskus

SETO KÄSITÜÜ KOGO ÜLDKOOSOLEK 23.märts 2017 kell 17 Obinitsa Külakeskuse väikses saalis

Päevakava