Sügüse vana kasuk kallis, keväjä vana hopõn hüä.

SÕSARÕ leelopargi väiko-lihavõttõ kirmas

22.04.2017 13:00

Tallinna Õpetajate maja

Oodõt omma` kõik Tallinna ja Harjumaa seto`ni tõõsõ`seto` kah! Kotus: Tallinna Õpetajate Maja. Kavah väiko kontsõrt, pääle tuud seto rahva ütine kul`jataminõ söögi-joogiga. Pillimiis tulõ kah! Algus kell 13.00, lõpp 16.00.