Jovva-ai kõvaga maelda, virgaga joosta õi rikkaga üts häste ellä'.