Vana varikohe lääva kõik.

Tsiistrenuka vanaaja jaanituli

22.06.2017

Piksteperä külaplats, Kärinä küla, Misso vald

 22. juunil Tsiistrenuka vanaaja jaanituli Piksteperä külaplatsil Kärinä külas Misso vallas.

Mariliis Raidma, tel 5340 3744, missonoored@gmail.com, Misso vald