Hädägä süüt ar tsialihage' tatrikuvadsaga, kõtt om täüs, sis süü-üi sittagi.