Hüä miis lubamine, paremb viil täütmine.

Obinitsa muuseumi sünnipäev ja lauluimmi tarõ avamine

03.06.2017 12:00

3. juunil om Obinitsa muusiumi sünnüpäiv. Kell 12.00 om alostus. Meil om teele kõigilõ üllätüs – Meremäe valla lauluimmi tarõ. Tulgõ’ kaema s´oo nulga innitsit laulunaisi. Välja on pandud pildid piirkonna laulunaistest ehk kohalikest inimestest, kellede elukaar oli põhiliselt erinevaid laule täis lapseeast kuni vanaduseni. Selle toa mõte on anda võimalus kõigil huvilistel, sugulastel, tuttavatel vaadata, lugeda, kuulata ja meenutada olnut. Me oleme väga tänulikud, kui sugulased ja tuttavad aitavad täiendada olemasolevat kogu, seega - tuba on pidevas muutumises, alati natuke uus ja huvitav! Mi ooda teid kõõ ja kõiki!