Koh savvu, sääl tuld.

Seto kultuurinädäli hakatus tansdsoga

03.10.2017 20:00

Värska sanatoorium, kohvik Lahe

3.10 kell 20.00 Seto kultuurinätäl nakas pääle tandsoga’ Verska Sanatooriumi kohvkuh Lahe

Verska Sanatooriumi kohvkuh Lahe om õgal tõõsõpääväl folklooriõtak! Seto kultuurinädäli joosul saava’ kohvigu külästäjä’ kaia’ ja tandsi’ seto tandsa ülebsootska Piret Torm-Kriisi vai Paaba Palagaga’. Üritüs om ilma rahalda’!

Mano saat küüsüdä: tiia.saarestik@spavarska.ee

Seto kultuuri nädala leht

Seto kultuuri nädal Facebookis