Hajol kost tuul, säält miil.

Seto Tandsoklubi Paaba Palaga ja Seto Kunigriigi pillimeistridõga’! Verska Kultuurikeskusõh

05.10.2017 17:30

Verska Kultuurikeskusõh

5.10 kell 18.30 Seto Tandsoklubi Paaba Palaga ja Seto Kunigriigi pillimeistridõga’!
Verska Kultuurikeskusõh

Seto kultuuri nädälil elostami vahtsõlt Verska Kultuurikeskusõ tandsoklubi traditsiooni! Tandsimi 19. saandi tõõsõ poolõ ja 20. saandi edeotsa seto küläpidosidõ tandsa ja pilli mängvä’ Seto Kunigriigi pillimehe’! Muidogi’ om katõt ka’ kohvi-tsäilaud!

Mano saat küüsüdä: 5291619 ja kultuurikeskus@verska.ee

Seto kultuuri nädala leht

Seto kultuuri nädal Facebookis