Sõvvad nikavanni' ku jovvad.

I Setomaa latsiaidu olümpiamängu’

03.10.2017 09:30

Miktämäe latsiaia hoovih

 3.10 kell 9.30 I Setomaa latsiaidu olümpiamängu’ Miktämäe latsiaia hoovih

Latsi- ja nuuriaastagalõ mõtõldõh alostasõ’ seto kultuurinädälit Setomaa latsiaia’. Edimäist kõrda omma’ Miktämäe latsiaiah Setomaa latsiaidu olümpiamängu’! Võistlusõ’ omma’ lõbusa’ ja latsi ikä arvõstava’.

Mano saat küüsüdä: kool@mikita.edu.ee