Tarkuist olõ-õi midä sälägä nõsta.

Seto Pitsi Klubi kokkosaaminõ

03.10.2017 18:00

Käsitüüselts Kirävüü tarõh Verska vallamaja III kõrra pääl

 3.10 kell 18.00 Seto Pitsi Klubi kokkosaaminõ Käsitüüselts Kirävüü tarõh Verska vallamaja III kõrra pääl

Seto Pitsi huvilisõ’ tulõva’ kokko 3. oktoobril kell 18.00 Käsitüüselts Kirävüü tarrõ. Kokkosaamisõ teema om “Valgõ pilo värmilitsõs!” Edimält seletedäs, peräst pruumva’ kõik eis’ perrä tetä’. Kõigil pallõldas hindäl üteh võtta’ 1,0 pilonõgõl ja langa’. Mi ooda pilotamma!Mano saat küüsüdä: jane.vabarna@gmail.com