Tuli taha-ai tuhäkut tegijat, lats laiska hällütäjät.

Seto latsi hummok

04.10.2017 08:30

Verska Kultuurikeskusõh

4.10 kell 8.30-11.00 Seto latsi hummok vai seto perimüskultuurihummok ja keelepesä latsilõ
Verska Kultuurikeskusõh

Kesknädäli om Verska Kultuurikeskusõh perimüskultuuri oppõpäiv algklassõlõ. Latsõ’ saava’ setokeelidse juhendamisõ perrä meisterdä’, oppi’ seto rahvarõividõ nimetüisi, mängi’ seto laulumänga ja kaia’ setokeelist multikat. Kõik huvilisõ’ omma’ oodõt!

Mano saat küüsüdä: 5291619 ja kultuurikeskus@verska.ee