Rahal olõ-õi silmi, ku hindäl olõ-õi.

Otsi Verskah ilosit ja harvakutti kõnõldavvi seto sõnnu

05.10.2017

Värska

 5.10 saat terveh päiv aia’ takah seto sõnnu Verska alevikuh

Kiäki’ om pildnu’ müüdä Verskat ilosit ja harvakutti kõnõldavvi seto sõnnu! Otsi’ nuu’ üles ja saada’ aadressi pääle kultuurikeskus@verska.ee ja olõtki’ avvuhinna loosmisõh seeh!

Küüsü’ mano seto kultuuri nädäli FB lehel (Seto Nätäl)