Küll külm avitas suuri rõivit kanda.

“Katõt pääga’ naase’” näütüsest kõnõlõminõ

05.10.2017 00:00

Obinitsa Muusiumih

 5.10 kell 12.00 “Katõt pääga’ naase’” näütüsest kõnõlõminõ Obinitsa Muusiumih

Obinitsa muusiumi tulõ küllä Kalkuni Andreas, kiä kõnõlõs näütüse “Katõt pääga’ naase’” tegemisest ja saat mano küüsüdä’ naisi pääkatmisõst.

Mano saat küüsüdä: muuseum@meremae.ee