Kes kaiho pelgäs, tuu õnnõ ei lövvä.

Vana palkhuunõ kõrdategemisõ kooltus

05.10.2017 - 06.10.2017

Perdaku küläh

 5.-6.10 Vana palkhuunõ kõrdategemisõ kooltus Perdaku küläh

Ku olõt huvtõt vana palkhuunõ kõrdategemisõ opmisõst, sis tulõ’ kooltusõlõ! Kooltus om 5.-6. oktoobril Perdaku küläh ja 10.-11. oktoobril Päkä küläh. Kooltuspäivi joosul opitas huunõ märkmist vallalõvõtmisõ jaost, palkõ vaeldamist, huunõ kokkosäädmist. Pruumi’ saat huunõ tungõga’ nõstmist, sobiligu palgi sortmist, tapi tegemist, samblõ kogomist. Kooltust veevä’ läbi MTÜ Vanaajamaja seto taloarhitektuuri nõvvoandja ja Seto Käsitüü Kogo liigõh Raudoja Ahto.

Kooltusõst saat osa võtta’ ka’ katõ päävä kaupa.
Kooltusõ hind: 10€ päiv.

Mano saat küüsüdä ja kirja panda’: 56200057 ja kogo@setomaa.ee