Surm tuu-ui sõnna ette, ku' tulõ.

III Seto Leelokonverents

11.11.2017 12:00

Kalatsova küla, Setomaa turismitalo

11. novembril algusega kell 12 Setomaa Turismitalus III Seto Leelokonverents. 

Vaata kuulutust

Leelokonverentsilõ kogonõminõ nakas pääle kellä 11 aigu, alostus om kell 12, edesi läävä' jutu' vai ettekandõ', poolõpäävä aigu - kell 14 om lõõnah, kell 15 läävä' jutu' edesi, kell 17 om ütehkuuh laulminõ, tandsminõ.
Kiä om tulõmah, tiidä' anda' (56252788, oie@sarv.ee).

Loe lähemalt