Paremp õks halva puja jalotseh ku hüä väü pähütseh.

Seto Tandsutarõ

21.10.2017 13:00

Obinitsa muuseum

Tandsmisõst kõnõlõsõ' ja seletäse' ja näütäse' ja oppasõ'
Õiõ ja Maar´a. Pilli mäng Jaan.

Seto tantsust räägivad, näitavad ja õpetavad Õie ja Maarja Sarv.

Pilli mängib Jaan Sarv.

Info: muuseum@meremäe.ee või telefon: 78 54 190, mob. 56 227732