Pia tett saa pilla-palla, aigupitteh käüvä asä.

Seto Tandsutarõ

21.10.2017 13:00

Obinitsa muuseum

21. oktoobril Obinitsa muusiumih kell 13.00 Seto tandsutarõ
Tandsmisõst kõnõlõsõ' ja seletäse' ja näütäse' ja oppasõ'
Õiõ ja Maar´a. Pilli mäng Jaan.