Mdä lähemb kaiv, tuud vähämb vaiv.

Kevadine jüripäev

06.05.2018

Värska kirik

Jüripäev on Värska piirkonna olulisim kirikupüha. Päev algab teenistusega, siis suheldakse haudadel ja jätkub kirmas leelokooridega kiigeplatsil. Külalistel palume tulla väikeste gruppidena ja austada kohalikke kombeid.

Kirmas kell 14.00 Värska kiigeplatsil.
Lisainfo: www.visitsetomaa.ee,  turism@setomaa.ee  või tel 5682 1286.