Häbü olõ-õi saust, et silmä lätt.

raamadu „Boris Taar. Eesti Ratsarügemendi leitnant“ esitlüs

07.12.2017 14:00

Seto talumuuseum

7. detsembril kell 14.00 -17.00 tulõ Seto Talomuuseumih Nady Sprenk-Dorni ja Heikki Boode raamadu „Boris Taar. Eesti Ratsarügemendi leitnant“ esitlüs.

Kõgõpäält toimus Põhjalaagri ekskursioon. Umaaigsidõ pilte põhjal tuvastadas huunidõ kotussit. Uurimisretke vidävä’ Raudoja Ahto (Seto Instituut) ja Kunsti Tiiu (Seto Talomuuseum).
Raamadu esitlüs toimus Tsäimajah. Kohal om raamadu autor Nady Sprenk-Dorn.
Pildiõdagul Tsäimajah kaetas eräkogodõh olõvit EV-aigsit fotosit Põhja- ja Lõunalaagrist, arotadas nättüt ja tulõtadas miilde kuuldut.