Hädä tulõ', siis tulõ tä õgast paigast, ussist ja aknist.

Saatse seto muuseumi 44.sünnipäev

25.06.2018

Saatse Seto Muuseum

Muuseumi ajalugu ja tänapäeva tutvustav üritus. Setomaa kõige rikkalikuma vanavarakoguga muuseumi püsiekspositsioon tutvustab Saatset kui vana kirikuküla ja selle lähiümbruse lugu ning inimest.

Lisainfo: www.setomuuseum.ee ja www.facebook.com/SetoTalumuuseum