Halva leevä iks ar' süüt, halva ello um rassõ ellä'.

Pinipäiv

20.08.2018 11:00 15:00

Seto Talumuuseum Värskas

Koer on taludes ikka olnud oluline tegelane – uksekell ja karjavalvur. Jagame nõuandeid koera valimiseks ja kasvatamiseks, uurime mida saab teha koeravillast, vaatame millised koerad ja milliste ülesannetega elasid Setomaal 100 aastat tagasi ning milliste ametite peal on tänapäeva Setomaa koerad. Kindlasti mõned neist “teenistuses” olevatest koertest näitavad ka oma oskusi!
Lisainfo Seto talumuuseumist: www.setomuuseum.ee või FB Seto Talumuuseum