Lõun üte peräst lätt niisama vällä kui ütsä peräst

Seto talumuuseumi 24. sünnipäev

01.11.2018 - 03.11.2018

Seto Talumuuseum, Värska

Muuseum tähistab oma 24. sünnipäeva erinevate tegemistega muuseumis ja selle lähikonnas.
Lisainfo Seto talumuuseumist: www.setomuuseum.ee või FB Seto Talumuuseum