Pakku-ui pekrelatsilõ saia.

Jututarõ Tartus

04.06.2015

 JUTUTARÕ neläpäävä, piimäkuu 4. pääväl kell 16.15 Jakobi 2-103 Sjoo keväjä viimätsen Jututarõn kõnõlõsõq pilteeposõ “Kalõvipoig” edimädsest raamatust idee autoriq Raoul Annion ja Marek Laimets üten eeposõ võro kiilde pandjidõ Hao Pauli ja Kalla Urmasõga.

Kõik jututarõ küläliseq saavaq esiq pruumiq, kuis om võrokeelist “Kalõvipoiga” lukõq ni kuis taa kuulus.

Kõik huvilisõq ommaq oodõduq kullõma! Eva Saar TÜ Lõunõ-Eesti keele- ja kultuuriuurmiisi keskus koordiniirjä 737 5422 eva.saar@ut.ee

***

JUTUTARE neljapäeval, 4. juunil kell 16.15 Jakobi 2-103 Selle kevade viimases Jututares tutvustavad pilteepose ”Kalevipoeg” esimest raamatut idee autorid Raoul Annion ja Marek Laimets ning eepose võru keelde tõlkijad Paul Hagu ja Urmas Kalla.

Kutsume jututarõ külalisi üles osalema “Kalevipoja” võrukeelsete laulude ühislugemises.

Kõik huvilised oodatud! Eva Saar TÜ Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse koordinaator 737 5422 eva.saar@ut.ee