Häbü olõ-õi saust õt silma lätt

Kristuse Jeruusalemma minemine ehk urbõpäiv. Teenistus Luhamaa kirikus

31.03.2018 10:00

Kristuse Jeruusalemma minemine ehk urbõpäiv

31.03.2018 kl 10 teenistus Luhamaa kirikus