Perevaat'ka kona piät, süümaig, kona süüt, a õdagu tulõ uma aju pääle.

Püha suurmärtri Georgi Võidukandja mälestus. Teenistus Värska kirikus

06.05.2018

06.05.2018 Püha suurmärtri Georgi Võidukandja mälestus (templipüha).
Jüripäiv

Teenistus Värska kirikus