Paremp õks halva puja jalotseh ku hüä väü pähütseh.

Teenistus Luhamaa kirikus

29.04.2018 10:00

Halvatu pühapäev

29.04.2018 kell 10 teenistus Luhamaa kirikus